• Πλατύς Γιαλός - Οικισμός και Παραλία στη Σέριφο
  • Παραλία Πλατύς Γιαλός - Σέριφος
  • Παραλία Μεσιανό στον Πλατύ Γιαλό
  • Μεσιανό - Παραλία - Σέριφος
  • Πλατύς Γιαλός - Παραλία Βορεινό
  • Παραλία Βορεινό - Σέριφος